cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Luže

 

Odpadové hospodářství – DŮLEŽITÉ!

Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad

Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.

Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím jsou spojené zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat, produkci komunálních odpadů z jednotlivých měst a obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje finanční dopad na město/obec. V průběhu letošního roku tak bude muset každé město/obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem i zkušenostem ostatních samospráv, zvolit, pokud možno ten nej­vhod­nější systém nakládání s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit ho novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale město/obec rozhodne jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu v kg (nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech město Luže, spolu s dalšími obcemi, které jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o, činí první krok na cestě k řešení této problematiky a tím je tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (plechových a plastových popelnic) v Luži a místních částech.

V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně pasportizovány. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů a tím i odpovídající finanční náklad spojený s jejich likvidací.

Prvním krokem nutným učinit tedy je, aby si každý vlastník (nikoli však podnikatel) označil číslem popisným, evidenčním, nebo štítkem potvrzujícím zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu na r. 2021, na kterém je č. p. uvedeno (štítek je vydáván na pokladně MěÚ Luže po zaplacení poplatku), nádobu na komunální odpad (plastovou či plechovou popelnici), která bude obsluhována. Prosíme občany, aby tak učinili ihned, jelikož ta nádoba, která nebude označena, nemůže být ani očipována, pasportizována a posléze svážena. Má-li domácnost odpadových nádob více, budou očipovány všechny; doporučujeme však přehodnotit, zda vše, co ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem. Dle všeobecné praxe i z jiných obcí a měst se počítá 1 nádoba pro 4 osoby (a to dokonce při 14denním svozu).

Druhým krokem je očipování nádob, které bude zajištěno ze strany pracovníků města Luže. Čipování bude probíhat od 1. 4. 2021 ve dny svozu a ve dnech následujících, a to po ulicích a místních částech. Pokud by někdo den svozu neznal, je rozpis uveden na webové stránce města http://www.luze.cz/pece-a-sluzby/komunalni-sluzby/. Vlastníky nádob (označených číslem popisným, evidenčním, nebo štítkem) si tedy nyní dovolujeme požádat, aby popelnice z ulic po jejich výsypu v den svozu výjimečně neuklízeli a počkali, až budou očipovány (např. do podvečera příslušného dne). Prosíme ty občany, kterým nádoba nebude v příslušném dnu očipována, aby ji nechali stát po výsypu na ulici déle i v následující svozový termín (myšleno svozový termín pro jejich ulici/místní část tzn. za 14 dní). Jen tak bude možno zajistit plynulost čipování. V případě technických problémů (např. chybějící čip nebo nesprávně umístěný čip) lze kontaktovat vedoucí Technických služeb Luže paní Vandu Křepelkovou, tel. č. 734 318 892, nebo pana Lukáše Poludu, tel. č. 776 202 564.

Třetím krokem bude provedení pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob. Poté již bude možno nádoby po jejich výsypu z ulic zase normálně uklízet tak, jak jsme zvyklí.

Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické či právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. (příp. jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo se svou svozovou společností.

Typy čipů, kterými budou popelnice označeny:

typy čipů

 


 

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
2
2
1
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
3
13
3
14
4
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Zjednodušená verze stránek

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Komunální služby

Květen2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5
6
7
8 9
10 11
12
13 14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

6.5.2021 09:04

Aktuální teplota:

8,7 °C

Vlhkost:

62,4 %

Rosný bod:

1,9 °C

Živé firmy

živé listy

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem