cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Program regenerace památkové zóny města Luže

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Ministerstvo kultury vyhlašuje každý rok dotační program „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.“ Do tohoto programu se mohou přihlásit vlastníci kulturních památek na území vyhlášených městských památkových rezervací (dále jen MPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) po celé České republice.

Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Dle dosavadních zkušeností se jedná především o opravy fasády, opravy nebo výměnu střešní krytiny včetně konstrukcí krovu, repasi a výměnu oken a dveří.

Administrace tohoto programu je rozdělena na obce a města, na jejichž území se MPZ a MPR nachází, a samotné Ministerstvo kultury. První část programu je započata na podzim každého roku, kdy města, včetně města Luže, předkládají ministerstvu „Anketní dotazník“. Ten je vlastně průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPZ Luže o zařazení do tohoto programu v následujícím roce. Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního - připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče), připravenost z hlediska zákona č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, připravenost rozpočtu obnovy.

Následuje vyhodnocení průzkumu zájmu, zpracování a odeslání anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ve stanoveném termínu (do 16. listopadu). Ministerstvo kultury během ledna - února formou Rozpisu státní finanční podpory rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Luže na regeneraci MPZ. Na základě těchto přislíbených finančních prostředků navrhuje pracovní skupina pro regeneraci MPZ Luže, ustanovená jako komise Rady města Luže přidělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek. Vlastníci jsou současně vyzváni, aby vyplnili "souhrnný přehled" a přiložili povinné přílohy. O rozdělení finančních prostředků jednotlivým vlastníkům kulturních památek rozhoduje Zastupitelstvo města Luže.

Město Luže poté zpracuje žádost na Ministerstvo kultury o přidělení finančních příspěvků v MPZ v daném roce s tím, že zde jsou již uvedeny konkrétní kulturní památky navržené k obnově. Ministerstvo kultury žádost posoudí a rozhodne o přidělení dotace. Následně město Luže uzavře veřejnoprávní smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla rozhodnutím Ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče Městského úřadu Chrudim o prováděných pracích a svolávat kontrolní dny na stavbě. Po dokončení akce obnovy kulturní památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky v souladu s uzavřenou smlouvou Městu Luže doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, výpisy z účtů nebo pokladní doklady).

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky získává finanční příspěvek Ministerstva kultury (max. 50 %) a ještě povinný podíl města Luže (min. 10 %). Sám vlastník je povinen uhradit vlastní podíl. Minimální výše příspěvku je pro program doporučena ve výši 50 000,- Kč. Program regenerace nelze kombinovat s jiným dotačním programem Ministerstva kultury.

Program regenerace se administruje od roku 1992 a vznikl na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Usnesení vlády z roku 1992 a další navazující dokumenty jsou ke stažení na stránkách Ministerstva kultury České republiky: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

 

Program regenerace památkové zóny města Luže

Město Luže má vyhlášenou Městskou památkovou zónu, ve které se celkem nachází 12 nemovitých kulturních památek. Program regenerace památkové zóny města Luže byl aktualizován k 1.1.2020 usnesením Zastupitelstva města ze dne 18.9.2019.

https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam/?h=pam%C3%A1tkov%C3%A1+z%C3%B3na+lu%C5%BEe&chranenoTed=1&hlObj=1&fulltext

Program regenerace památkové zóny města Luže

Pracovní skupina pro regeneraci Městské památkové zóny Luže

Pracovní skupina pro regeneraci je poradní orgán Rady města Luže, který se schází několikrát do roka především za účelem posouzení žádostí celostátního projektu "Program regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón", vyhlašovaného každoročně Ministerstvem kultury.  Dále se zabývá celkovým stavem památkové zóny i jednotlivých památek na území města, jejich využíváním a udržováním. 

 

Usnesením č. 15/48 ze dne 15.2.2021 zřídila Rada města Luže pracovní skupinu v tomto složení:

- Bc. Veronika Pešinová, MBA

- Ing. Hana Broklová, tajemnice Městského úřadu

- MgA. Petr Budil, městský architekt

- Ing. Michaela Indrová, vedoucí odboru výstavby

- Mgr. Ludmila Nováková, vedoucí úseku památkové péče, Městský úřad Chrudim
 

Kontaktní osoba pro Program regenerace MPZ:

Ing. Hana Broklová, tel: 730 891 140, e-mail: hana.broklova@luze.cz

 

 

 

 

Zjednodušená verze stránek

Munipolis

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
4
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
4
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
3
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
4
4
2

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Pardubický kraj

Zaostřeno

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3
4 5
6 7
8 9 10
11
12
13 14
15 16
17
18 19
20 21
22 23 24
25
26
27 28
29 30
31
1 2
3 4

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

22.7.2024 19:07

Aktuální teplota:

25.2 °C

Vlhkost:

71.0 %

Rosný bod:

19.6 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky