cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Turistika a příroda

Turistické atrakce


 

hradKošumberk - zřícenina hradu a zámek

 Hrad je poprvé připomínán roku 1318. Po požáru roku 1573 byl hrad renesančně přestavěn. V druhé polovině 16. století byla na Košumberku zřízena českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestantští šlechtici (mj. i později proslulý válečník Albrecht z Valdštejna). Roku 1684 přešel Košumberk do...
Telefon: 469672191, 463034720
Adresa: Košumberk 1, Luže    

Kostely Kostely, kaple.
chPoutní kostel Panny Marie pomocné na Chlumku

Barokní chrám byl postaven v letech 1690 – 1695 italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu P. I. Bayera. Zakladatelkou poutního místa na Chlumku v Luži byla Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru (1633 – 1690), provdaná za Jindřicha Viléma Slavatu z Košumberku (†1654) a později za Františka Kryštofa Hieserla z Chodů (†1666).

Více zde

kKostel sv. Bartoloměje                                        

Kamenný kostel postaven v gotickém slohu.  Připomínán byl již r. 1350 jako farní kostel. Jedná se o jednolodní stavbu. Loď je dlouhá 11,7 m a široká 7,7 m. Kněžiště je 8 m dlouhé a 5,5 m široké.  V chrámu je zachováno několik náhrobků, např. náhrobní deska Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka (+1575).  Do roku 1782 byl kostel farním, v r. 1783 se stal filiálním.

Více zde

Památkové zóny Památkové zóny.

Radnice Luže. Radnice Luže

 Původní radnici nechal v r. 1542 vystavět Diviš Slavata. V r. 1570 ji daroval městečku Luže. V r. 1596 při rozsáhlém požáru, který zasáhl velkou část městečka, z části shořela a musela být znovu vystavěna. Průčelí i ostatní stěny bývaly zdobené. Prošla mnoha stavebními úpravami. Poslední opravy proběhly na konci 20 století.
Telefon: 469671128, 463034720
Adresa: náměstí Plk. Josefa Koukala 1, Luže

 

Luže - prstencové sluneční hodiny.  Luže - prstencové sluneční hodiny

 Prstencové sluneční hodiny jsou dílem uměleckého kováře p. Karla Hůrky ze Stránčic (u Prahy). Slavnostně byly odhaleny 28. října 1990. Číselník hodin tvoří prstenec umístěný v rovině kolmé na ukazatel a je řešen jako samonosný. Z číselníku vystupují římské číslice od VI po XVIII. Hodiny jsou zhotoveny z oceli, mědi a dalších nerezových kovů. Podstavec je žulový. Výška hodin je 4 m a šířka 2,5 m.
Adresa: náměstí Plk. Josefa Koukala, Luže

 

 

Morové, mariánské a trojiční sloupy Morové, mariánské a trojiční sloupy.

Sv. Jan Nepomucký - morový sloup a socha. Sv. Jan Nepomucký - morový sloup a socha

 Dílo pochází z roku 1711. Socha stojí na pískovcovém sloupu, který je vysoký asi 6 metrů. Sloup je umístěn na čtverhranném kamenném podstavci a z každé strany k němu vede 6 schodů.
Adresa: náměstí plk. Josefa Koukala, Luže

 

 Naučné stezky Naučné stezky.

Hamzův park a arboretum. Hamzův park a arboretum

 Park založil profesor MUDr. František Hamza v 1. desetiletí 20. st. Lesopark je využíván především pro terapii klientů léčebny, nachází se zde cizokrajné, dnes již bezmála stoleté druhy dřevin. Parkem vede naučná stezka - poznávací trasy dřevin čtyř světadílů.
Telefon: 469648147
Adresa: Košumberk 80, Luže

 

Naučně vlastivědná stezka města Luže. Naučně vlastivědná stezka města Luže

 Stezka je zaměřena na památky Města Luže. Trasa má 5 zastavení a je dlouhá do 5 km, nemá určený začátek ani konec. Stezka seznamuje s historií hradu Košumberk a poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku, arboretem Hamzovy odborné léčebny, zastavení je i u kaple sv. Jana Nepomuckého a u Paletinské...
Telefon: 469671223
Adresa: Luže

 

Židovské památky Židovské památky.

Luže - židovské ghetto, synagoga. Luže - židovské ghetto, synagoga

 Vznik ghetta se datuje do poloviny 16.století a dle pramenů se uzavíralo na noc řetězy. Většina domů zde po přestavbě stojí dodnes včetně domu č.p.44, kde dříve byla židovská rituální lázeň (mikve) a kde je dodnes pozůstatek zařízení k ohřevu vody. V centru ghetta asi 100 m jihozápadně od náměstí stála synagoga.  Čtěte více
Telefon: 224800849, 731218506
Adresa: Luže

 

Luže - židovský hřbitov. Luže - židovský hřbitov

 Původně se v blízkosti hřbitova nacházelo popravčí místo. Takto nedůstojná místa jsou pro židovské hřbitovy typická, vrchnost prodávala Židům pro takováto pietní místa nejméně vhodné pozemky. Vznik spadá pravděpodobně do první poloviny 17.století a pohřbívalo se zde až do 2.světové války. 
Telefon: 224800849, 731218506 (Pražská židovská obec)
Adresa: Luže

 

 KapleKostely, kaple.

Kaple sv. Rodiny na Dobrkově.
Kaple sv. Rodiny na Dobrkově

 Podnět k vystavění kaple ve středu Dobrkova v roce 1832,“…zavdala ve většině obcí k Luži přidružených zuřící cholera…“, píše p.Václav Oliva ve své knize Z minulosti Chlumku a Luže a jeho okolí. Ačkoliv všude v okolí na choleru lidé umírali, v Dobrkově se nikdo ani nerozstonal. Na poděkování Pánu Bohu na návrh dobrkovského starosty Matěje Hlaváčka bylo usneseno, že dobrkovští postaví kapli. Stalo se tak v letech následujících a stavba byla dokončena v roce 1835.
E-mail: mestskyurad@luze.cz
GPS: 49°53'56,14"N 15°59'39,12"E
340m nad mořem
Telefon: 469671101
Adresa: Dobrkov, Luže

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Jana Nepomuckého

 Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1746. Nechal ji vystavět místní jezuitský řád. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na pískovcovém podstavci a kolem ní byla později dostavěna trojboká kaplička na třech pilířích, která je kryta šindelovou střechou.
Adresa: Košumberk, Luže

 

Kaplička Panny Marie Růžencové.  Kaplička Panny Marie Růžencové

 Záznamy o vybudování Kapličky Panny Marie Růžencové se nedochovaly. Je možné, že vznikla v souvislosti s opravou kříže, který stojí v její blízkosti. Tato oprava proběhla v r. 1910. Od r. 1958 byla používána k jiným účelům. Od 13. 10. 2002 po znovuvysvěcení slouží opět jako duchovní centrum obce.
Telefon: 469671110
Adresa: Srbce, Luže

 

Kaplička v Hlubočicích. Kaplička v Hlubočicích

 Byla postavena v r. 1933 ze sbírky obyvatel Hlubočic a Rvasic. Je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Každoročně se v ní koná májová pobožnost. Pod kapličkou vytéká pramen, který je možno využít jako osvěžení pro pěší a cyklisty. Je tudy vedena cyklostezka.
Telefon: 469350254, 731746755
Adresa: Hlubočice, Luže

 

Kostel sv. Jiří, mučedníka.  Kostel sv. Jiří, mučedníka

 Kostel byl založen v r. 1350. Původně byl dřevěný, ale po bitvě na Bílé hoře byl zbořen a vystavěn nový. R. 1626 a r. 1899 byl opravován. Jednolodní budova kostela je v gotickém slohu. Kolem kostela se rozprostírá menší hřbitov, na kterém se v minulosti nacházela i kostnice. Kostel je zasvěcen sv. Jiří.
 
Telefon: 469 671 110
E-mail: farar@chlumek.net
Web: www.chlumek.net
GPS: 49°54'22,72"N 16°2'12,44"E
332m nad mořem

Adresa: Voletice, Luže
 

Paletínská kaple. Paletínská kaple

 Paletínská kaple pochází z roku 1720. Je osmihranná. Vnější i vnitřní zdi jsou členěny pilastry a je v ní oltář Čtrnácti svatých pomocníků. Dříve se zde třikrát ročně sloužívala mše svatá.
Telefon: 463034720
Adresa: Košumberk, Luže

 

  Paletínská kaple
 Paletínská kaple pochází z roku 1720. Je osmihranná. Vnější i vnitřní zdi jsou členěny pilastry a je v ní oltář Čtrnácti svatých pomocníků. Dříve se zde třikrát ročně sloužívala mše svatá.
Telefon: 463034720
Adresa: Košumberk, Luže

Kostel Zvěstování Panně Marii. Kostel Zvěstování Panně Marii
Telefon: 469350254
Adresa: Janovičky, Luže
 

Radim - kaple. Radim - kaple
Telefon: 463034720
Adresa: Luže, Radim

 

Brdo - kaple. Brdo - kaple

Telefon: 463034720, 469671128
Adresa: Luže, Brdo

Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace.

Střemošická stráň - přírodní rezervace. Střemošická stráň - přírodní rezervace

 21.11. 1990 byla vyhlášena přírodní rezervací. Prostírá se téměr na hranici okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim, na katastrálním území Řepníky, Střemošice a Voletice. Nachází se tu opuková stráň se vzácnou květenou, jako je např. střevíčník pantoflíček.
Adresa:  Střemošice
 

Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa.

Rozhledna Jahůdka.  Rozhledna Jahůdka

 Dřevěná rozhledna je 12 m vysoká a je složena ze tří nad sebou umístěných vyhlídkových plošin. Za příznivého počasí nabízí krásný výhled na Orlické hory a město Luže.
Adresa: Luže - Bělá

 

       pPoklona

     Vyhlídkové místo je nejvyšší místo Střemošické stráně. Dnes je toto místo nazýváno přírodní rezervace Poklona. Díky dobře viditelnému geologickému zlomu, který přechází ve skalnatý svah je místo rezervace snadno rozeznatelné i zdálky. Čím více se k místu budete přibližovat, tím lépe rozeznáte památník tyčící se na vrcholu této rezervace.Poklona je častým a oblíbeným cílem cyklistů, kteří si zde po zdolání převýšení rádi odpočinou a pokochají pohledem na okolní krajinu.

Adresa: Střemošice

 Muzea a galerie  Muzea, galerie a skanzeny.

hSoukromé muzeum dráhy v Radimi
     Od dubna 2015 je nově otevřeno muzeum dráhy v Radimi. Prohlídky jsou možné po telefonické domluvě s majitelem panem Eduardem Kapitolou, tel. číslo 602 291 597.  Prohlídky vždy od dubna do září.

     Prohlédnout si můžete dobové vybavení drážních kanceláří, součásti nádražní techniky, zajímavosti a dávno nepoužívané předměty

Zjednodušená verze stránek

Munipolis

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
4
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
4
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
4
4
2

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Pardubický kraj

Zaostřeno

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3
4 5
6 7
8 9 10
11
12
13 14
15 16
17
18 19
20 21
22 23 24
25
26
27 28
29 30
31
1 2
3 4

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

15.7.2024 03:07

Aktuální teplota:

19.6 °C

Vlhkost:

81.8 %

Rosný bod:

16.4 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky