cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Výbory zastupitelstva

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.:

Výbory

§ 117

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny48). Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).

§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

(2) Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(3) Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

 • FINANČNÍ VÝBOR  města Luže (zřízen na ustavujícím zastupitelstvu města Luže dne 5. 11. 2018)

Předseda: Ing. arch. Tomáš Soukup

Členové:   Tomáš Baťa

                  Zdeněk Doležal

                  Ing. Josef Miláček

                  Pavel Ratzenbek

                  Vítězslav Mára

                   MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka

FINANČNÍ VÝBOR - 2019
 

 • KONTROLNÍ VÝBOR města Luže (zřízen na ustavujícím zastupitelstvu města Luže dne 5. 11. 2018)

Předseda:  Petr Kerhart

Členové:     Jiří Terer
                    Michal Zlesák
                    Anna Zárubová
                    Aleš Zavřel
                    Jiří Sochor
                    Vítězslav Hrubý

KONTROLNÍ VÝBOR - 2019 
 

 • VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (od 1. 1. 2020)

Předseda:   Bc. Veronika Pešinová, MBA

Členové:     RNDr. Vladimír Lemberk

                    Hana Kubantová

                    Jakub Roubínek, st.

                    Vítězslav Mára
 

 • OSADNÍ VÝBOR - RADIM

Členové: Petr Jirásko

               David Frencl

               Mgr. Václav Drbal
 

 • OSADNÍ VÝBOR - BĚLÁ

Členové: MUDr. Tatiana Laurová

               Ing. Michal Kapitola

                Vlastimil Rožek
 

 • OSADNÍ VÝBOR - SRBCE

Členové: Filip Kučera

                Zdeněk Doležal

                Michal Millich
 

 • OSADNÍ VÝBOR - DOLY

Členové: Jakub Macháček

               Jana Macháčková

              Mgr. Marija Škrochová
 

 • OSADNÍ VÝBOR - RABOUŇ

Členové: Zuzana Melckenbeeck Vysoká

               Jitka Pešoutová Briksiová

               Svatava Bártová
 

 • OSADNÍ VÝBOR - DOBRKOV

Členové: Lucie Sekerová

                Jiří Sekera

                Zdeněk Jirek
 

 • OSADNÍ VÝBOR - VOLETICE

Členové: Tomáš Tesař

                Jiří Hyksa

                Ladislav Zelenka
 

 • OSADNÍ VÝBOR - BRDO

Členové:  Ilona Lacmanová

                 Radek Štěrba

                 Hana Peřinová

 

 

 

 

Zjednodušená verze stránek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
5
2
6
3
6
4
5
5
6
6
6
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
5
13
6
14
5
15
6
16
7
17
6
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
7
24
6
25
5
26
5
27
5
28
5
29
5
30
6
31
6

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Komunální služby

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30
1
2 3
4 5
6 7 8
9 10
11 12 13
14
15
16 17
18 19
20 21 22
23 24
25 26 27
28
29
30 31

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

5.7.2022 08:29

Aktuální teplota:

19,5 °C

Vlhkost:

81,7 %

Rosný bod:

16,3 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore