cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Hurá do práce!

HURÁ DO PRÁCE! - Město řeší nezaměstnanost.

Evropská unie neposkytuje pouze investiční dotace, ale také tzv. měkké peníze, tedy dotace zejména do vzdělávání lidí. Jako město jsme se rozhodli podat projekt do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to do grantového programu Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Žádost jsme si sepsali sami, bez externí agentury a začátkem měsíce února nám byla schválena dotace pro 10 lidí na zvýšení kvalifikace a  poté na téměř dvouleté zaměstnání u technických služeb města.

Znamená to, že tedy 10 našich občanů, kteří se dlouhodobě nemohou uplatnit na trhu práce a mají předpoklady pro zvýšení si svojí kvalifikace, podstoupí během dubna a května rekvalifikační kurz a poté jim na 21 měsíců poskytne město zaměstnání, aby si svoji rekvalifikaci mohli dostatečně osvojit a zvýšit tak své šance na své další zaměstnání nebo popřípadě své živnostenské podnikání.

V rámci celého projektu se také tito klienti budou účastnit vědomostních seminářů, kde si budou osvojovat různé, k životu potřebné záležitosti, např. jak zacházet s půjčkami, umět sestavovat rodinný rozpočet, jak se chovat při výběrových řízení, jak vést korespondenci a jednání s úřady atd.

Celý tento dvouletý program je 100% financován s fondů EU a výše dotace činí 5,6 mil.Kč.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00148

Částka: 5 602 336,00 Kč

Doba realizace projektu: 15. březen 2013 až 14. březen 2015

Popis projektu

Předmětem projektu je souhrn aktivit směřujících ke zlepšení integrace sociálně vyloučených skupin - Rómů na trhu práce. Jejich zapojení do pracovního procesu v místě jejich bydliště povede ke změně pohledu většinové populace na tuto minoritní skupinu občanů. Zároveň zapojení do pracovního procesu u města, jakožto zaměstnavatele, ochrání účastníky projektu od možných prvotních negativních reakcí ze strany ostatních spoluzaměstnanců a možných problémů s rychlým ukončením zaměstnání z důvodu nedobré pracovní morálky či pracovního výkonu. Cílem projektu je tedy připravit účastníky sociálně vyloučené skupiny, aby byli konkurenceschopní na trhu práce i po skončení tohoto projektu. Kromě osvojování si pracovních návyků v rámci zaměstnaneckého poměru u města Luže proběhne u účastníků smysluplná rekvalifikace v takových oborech, které v dané lokalitě chybí, či je po nich dlouhodobá poptávka, aby mohli po skončení projektu získat zaměstnání u soukromých firem, či si založit vlastní živnost. Další aktivitou projektu jsou odborné semináře, které se budou orientovat na zvýšení vzdělanosti účastníků projektu v oblastech každodenních činností občana v dnešním světě, jako je správná komunikace s úřady, zvládnutí vyplňování formulářů, základy vystupování a psaní životopisu při shánění zaměstnání, hospodaření s financemi a rozvrhnutí si svých potřeb na základě příjmů a výdajů, motivace svých potomků v účasti a dokončení minimálně středoškolského vzdělání. Účastníci projektu - lužští Romové mají všichni pouze základní vzdělání a od ukončení základní školní docházky v podstatě nepracovali. Jsou tedy závislí pouze na sociálních dávkách a šedé ekonomice, což se negativně projevuje ve vnímání většinové společnosti. Aktivity rekvalifikace účastníků projektu budou prováděny externím odborným personálem, který má oprávnění vydávat osvědčení o absolvování rekvalifikace. Aktivita odborných seminářů bude realizována externím dodavatelem.

Cíle projektu

-umožnit osobám sociálně vyloučené skupiny osvojit si pracovní návyky
-u účastníků proj. provést rekvalifikaci na takový obor, aby po skončení projektu byli schopni nalézt na trhu práce zaměstnání a nebyli tak závislí na poskytování sociálních dávek
- u účastníků proj. dosáhnout takového stupně vzdělanosti, aby byli schopni bez problémů komunikovat s úřady, potencionálními zaměstnavateli a byli schopni ekonom. uvažovat a hospodařit s financemi tak, aby se nedostali do úvěrové pasti a exekučních kolotočů
- u sociálně vyloučené skupiny obyvatel vytvořit přesvědčení, že je pro život mnohem lepší každodenně pracovat a vytvářet honoty než být závislý jen na sociálních dávkách
- u soc. vyloučené skupiny vybudovat předpoklady pro jejich důsledné vedení potomků dokončit nejenom základní vzdělání.

Cílové skupiny

Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí - Rómská komunita ve městě Luže.

Účastníci/ce projektu

osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby z etnických menšin, azylanti/tky, imigranti/tky

Region

Pardubický kraj

Průběh

Po seznámení s klienty a jejich zapojení do prací u služeb města a projití si jednotl. profesemi bude s jednotlivým klientem probráno, jaká profese by ho bavila, k jakým činnostem má doopravdy vztah a poté a na základě potřebných profesí na místním trhu práce, bude zařazen do příslušného rekvalifikačního kurzu. V dotaznících se nejčastěji objevuje rekval. na prof. zedníka, zahradníka, instaletéra, práce s motorovou pilou. Na zákl. požad. místního trhu práce jsou dlh. v soukromém sektoru popt. prof. zednické, zámečnické, instaletérské a elektrikářské (V nejbližším regionu se nacházejí tři stavební firmy s 20ti letou historií, dvě středně velké záměčnické firmy a jedna středně velká firma zabývající se elektro montážemi). Ve veřejném sektoru (v nejbližším regionu 4 města s rozsáhlými katastry a počtem obyvatel od 2,5-5,5 tis., dále léčebné lázně s rozpočtem 500 mil.Kč) pak zejména práce týkající se údržby zeleně a práce se stroji používaných k čistotě veřejných ploch (práce s křovinořezem, motorovou pilou, výsadba zeleně, úklidové stroje, vysavače, postřikovače atd.). Samotný rekvalifikační kurz bude probíhat na začátku projektu, kdy s klientem bude probrána vždy část teoretických postupů, které si klient následně bude cvičit v rámci praktických ukázek u města LužeNa závěr rekvalifikačního procesu, který je naplánován na konec bloku rekvalifikačního kurzu, složí klient zkoušku, která se bude skládat z teoretické části a praktické. Při úspěšném složení zkoušky obdrží klient certifikát o úspěšném abslv. rekval. kurzu. V časovém harmonogramu projektu je počítáno i s případnou časovou rezervou pro eventuelní opakování neúspěšné zkoušky.
Vzhledem k nárokům dnešní společnosti absolvují všichni klienti odbornými osobami jednotl. semináře, aby si zvýšili a prohloubili svoje znalosti v oblasti nakl. s penězi, jak zvládnout pohovor o zaměstnání, komunikace s úřady, motivace potomků k vyšší vzděl.. Náplně jednotl. seminárních kurzů jsou sestaveny podle potřeb které vznikly na základě zkušeností Úřadu práce, koordinátora etnické menšiny, znalostí a zkušeností žadatele s cílovou skupinou(CS) a také podle požadavků CS získaných při osobním dotaz. šetření. Jak je uvedeno výše, jedná se o odborné semináře a to 2 o finanční gramotnosti (první - tvorba a koordinace rodinného rozpočtu, druhý - jak a co s půjčkami, admin. obrana), o 1 pracovní komunikace ( administrace při žádosti o zaměstnání, vzhled a jednání při výběrových řízení),o 2 denní komunikace (první - druhy úřadů a jejich jednotlivá agenda, vyplňování formulářů, druhý - možnosti získávání informací, nakládádní s doklady, smlouvami), o 1 motivace potomků (zásady kontroly dítěte v otázkách školní docházky, důležitost mimoškolních aktivit) a poslední 1 seminář je závěrečný a to opakování průřezem všech předchozích.
Během trvání projektu se budou klienti účastnit odborných seminářů, kde si nejprve teoreticky proberou dané téma a následně bude probíhat praktické cvičení na různých příkladech ze života. Vždy na začátku dalšího cyklu semináře si klienti nejprve procvičí a připomenou už získané vědomosti. Témata seminářů budou poskládána tak, aby volně navazovala na již získané zkušenosti a postupně rozšiřovala rozhled a komplexní vnímání běhu života klienta.
Všichni klienti budou po celou dobu trvání projektu zaměstnáni u Města Luže na úseku jeho služeb. Zde si postupně osvojí návyky pravidelného chození do zaměstnání, dodržování celodenní pracovní disciplíny, samostatném řešení zadaných úkolů, popř. i vedení a splnění nějakého úkolu.
Na začátku projektu budou všichni klienti zaškoleni v bezpečnosti práce, seznámeni s pracovním řádem, podmínkami vyplacení mzdy a právy a povinnostmi v rámci zaměstnaneckého poměru. Následně tak, jak se budou profilovat, budou proškolováni v zacházení s jednotlivými pracovnimi nástroji v rámci jejich vybraného oboru.
Motivací pro pravidelnou docházku do zaměstnání a řádné plnění pracovních úkonů a kvality odvedené práce bude také plánované odměňování klientů týdenní mzdou, posléze čtrnáctidenní a ke konci projektu měsíční, tak aby klienti byli na konci projektu připraveni na reálné podmínky pracovního trhu.
Jednotlivé práce budou vykonávat pod dohledem odborného asistenta, který bude dohlížet nad správným postupem vykonávaných prací a správným zacházením s pracovními nástroji.

Výsledky

Cíle projektu jsou zapojit etnickou menšinu do stálého pracovního procesu, zvýšit jim kvalifikaci a rozšířit vědomosti o potřebách života.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce u tohoto projektu není.

Partneři

Projekt nemá žádné partnery.

Realizátor projektu

Název: Město Luže

IČ: 00270440

Ulice: nám.Plk.J.Koukala 1

Město: Luže

PSČ: 538 54

 

Zjednodušená verze stránek

Munipolis

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
4
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
4
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
4
4
2

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Pardubický kraj

Zaostřeno

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3
4 5
6 7
8 9 10
11
12
13 14
15 16
17
18 19
20 21
22 23 24
25
26
27 28
29 30
31
1 2
3 4

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

15.7.2024 04:07

Aktuální teplota:

18.9 °C

Vlhkost:

80.4 %

Rosný bod:

15.5 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky