Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na Zastupitelstvo města Luže č. 9 01.06.2020 18.06.2020
Záměr propachtovat nemovitý majetek p.p.č. 650/18-část - Bělá/ovocný sad 29.05.2020 14.06.2020
Závěrečný účet města Luže za rok 2019-návrh 29.05.2020 18.06.2020
Výběrové řízení HPU/16/2020 s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva - opakované 27.05.2020 24.06.2020
Oznámení o záměru prodeje pozemkové p. č. 1613/2 a p.p. č. 1613/5 v k.ú. Doly 25.05.2020 10.06.2020
Oznámení - Provoz Městského úřadu v Luži od 25. 05. 2020 25.05.2020 10.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Luže 21.05.2020 21.05.2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 06.05.2020 07.06.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020/ZM 04.05.2020 31.12.2020
Rozpočtová opatření pro rok 2020 16.04.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020/RM 08.04.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020/RM 08.04.2020 31.12.2020
Informace ohledně termínu splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu v České republice 24.03.2020 04.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 30.01.2020 31.01.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2019 22.01.2020 31.12.2020
ZUŠ Luže - střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 13.01.2020 31.12.2020
ZUŠ Luže - schválený rozpočet na rok 2020 13.01.2020 31.12.2020
ZŠ Luže - střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 13.01.2020 31.12.2020
ZŠ Luže - schválený rozpočet na rok 2020 13.01.2020 31.12.2020
MŠ Luže - střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 13.01.2020 31.12.2020
MŠ Luže - scvhálený rozpočet na rok 2020 13.01.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2019/ZM 13.01.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet města Luže na rok 2020 13.01.2020 31.12.2020
Uveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže 2019 02.10.2019 02.10.2022
Uveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočktu města Luže 2019 02.10.2019 02.10.2022
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 09.09.2019 31.12.2023
Závěrečný účet města Luže za rok 2018 - schválený usnesením Zastupitelstva města Luže č. 07/04, dne 19. 6. 2019 26.06.2019 30.06.2020
Schválený závěrečný účet a schválená zpráva o přezkoumání hospodaření města Luže za rok 2019 26.06.2019 30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ Luže 2019 27.05.2019 27.05.2022
Veřejnoprávní smlouva - SH ČMS - Luže 2019 24.05.2019 24.05.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí k jejich označení v katastru nemovitostí 24.08.2018 31.12.2023
Dotační výzva DČOV město Luže 12.07.2018 31.07.2021
Veřejnoprávn smlouva - TJ Luže 2018 30.05.2018 30.05.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí 23.02.2018 01.01.2024
Rozpočtový výhled 2018 - 2022 04.01.2018 31.12.2022
Výzva na bezbariérové zpřístupnění hradu Košumberk - Dodatečné informace 15.09.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 14.03.2016
Pravidla pro poskytování dotace na podporu spolkového života a volnočasových aktivit 25.09.2015

Vyhlášky

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK