Luže - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Anketa – zahradní kompostéry

Odpadové hospodářství

Letošní rok bude zveřejněna nová výzva z Operačního programu Životního prostředí, opět se tak naskytne možnost získat, mimo jiné, dotaci na pořízení zahradních kompostérů. Pro případné podání žádosti o dotaci je nutné znát počet kompostérů, na které by mohla být dotace uplatněna. Maximální počet bude 2 ks na osobu, velikost kompostérů cca 1 400 l.

Pokud máte o kompostér zájem, vyplňte prosím anketní lístek, který je k dostání v Turistickém informačním centru na MěÚ Luže, případně v elektronické verzi ke stažení na webových stránkách a také na Facebooku města. Vyplněný a podepsaný lístek doručte buď fyzicky na MěÚ Luže případně zašlete sken (stačí i foto) na adresu: dominik.pidima@luze.cz.

Příjem anketních lístků bude ukončen nejpozději 30. 9. 2022. Lístky doručené po tomto termínu nebudou akceptovány!

Anketní lístek

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: Mgr. Dominik Pidima