cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Přírodou se 14 sv. pomocníky

Přírodou se 14 sv. pomocníky

     Místní vycházkový okruh v délce asi 7,5 km je určen pro pěší turisty, rodiny s dětmi, příp. pro rekreační běžce. Začíná u rozcestníku pod hradem Košumberkem a provede vás po červené turistické trase kolem Paletínské kaple, která byla zasvěcena Čtrnácti svatým pomocníkům, ochráncům před nemocí a epidemií moru, a stala se inspirací pro název okruhu. Okruh dále pokračuje do lesa „Cestičkou lásky“, kde si můžete odpočinout na lavičkách ve stínu buků a borovic, bosou nohou projít les do obce Bílý Kůň, odtud se napojit na modrou turistickou trasu k Žižkovu stolu a cestou pod strání Klapalkou dojít až k židovskému hřbitovu u Luže a zpět do Luže ke hradu Košumberku. Na celém okruhu je ukryto 14 kešek, které vás seznámí s jednotlivými světci, jejich životem a atributy a osvěží cestu plněním zadaných úkolů. 

Cestička lásky

Paletínská kaple

     Hodnotná vrcholně barokní centrální osmiboká kaple, postavena v letech 1720–1724 na památku ukončení velké morové epidemie. Je zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům, ochráncům proti moru a epidemiím. Tvoří významný orientační bod v krajině. Je dokladem barokní urbanizace krajiny.

     Na vlastní náklad ji nechal zbudovat jezuitský superior Jan Kotz působící v rezidenci na Chlumku v letech 1713-1720. Když v Luži 14. září 1715 vypukl mor, složil superior slib, že pokud bude morové rány uchráněn, dá vystavět tuto kapli.

     Stavebně se jedná o osmibokou centrálu s pilastry na nárožích a se vstupním portálem s kartuší a monogramem IHS. Zastřešena je tzv. vlašskou čepicí (kopulovitý tvar), pokrytá modrošedými břidlicovými šablonami. Ve středu střechy se vypíná oplechovaná věžička zakončená cibulí (lucernou) s makovicí (bání). Nad makovicí výše pokračuje kovaný jetelový křížek, motiv slunce s vepsanými písmeny IHS a dále ještě jeden zdobný rostlinný motiv. Dříve býval ve věžičce zvon.

     Interiér je rovněž členěn pilastry, stěny jsou opatřeny nikami a kruchtou při severní straně. Na poč. 20. stol. se v kapli nacházel hlavní oltář s obrazem Čtrnácti sv. pomocníků v akantovém rámu a postranní s kopií chrudimského Salvátora. Dále zde byl obraz Piety ze 17. stol., 2 relikviáře, 3 sošky – sv. František, sv. Antonín, a sv. Jan Nepomucký, Kalvárie z jantaru v zasklené skříni, 6 dřevěných svícnů, 2 barokní svícny, krucifix z hruškového dřeva a ve věžičce zvon. Většina tohoto vybavení se nedochovala a kaple je dnes zcela prázdná. Je využívána městem Luže ke kulturním akcím, svatbám.

     Během roku se zde pravidelně sloužilo pět mší svatých. Jezuité sloužili mše na svátky sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Rocha, sv. Rosálie, sv. Leonarda a sv. Františka Xaverského. Slavná bohoslužba se zde každoročně konala také na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, kdy sem chodilo z Luže a okolí procesí.

     Kaple byla několikrát opravována, 1826 ze sbírek, 1882 z nákladů hraběte Thurn-Taxise, majitele panství. Střecha a strop byly opraveny 1890. Novým šindelem byla střecha pokryta až v r. 1959. V roce 2000 prošla kaple celkovou rekonstrukcí.

Kaple

Cestička lásky

     Vítejte na „Cestičce lásky“, místu lásce zaslíbeném, které slouží již po generace všem milencům, milovníkům a zamilovaným.

Nebudu vrývat do kůry srdíčko,
radši nám, lásko, udělám selfíčko.
Slunce máš v očích, ve vlasech vítr,
tvůj úsměv rozzáří facebook i twitter.

Nebudu nožem rýt stromu záda,
radši tě pohladím, kde to máš ráda.
Radši tě políbím na rudá ústa,
ať naše láska jako strom vzrůstá!

cesta

Bosá stezka

„Nechceš-li mít z nohou trosky, choď v přírodě hodně bosky“.

A můžeš si to zkusit rovnou tady. Deset milníků tě dovede do bosého cíle.

Zkus překonat svou laťku a udělej něco pro své zdraví.

 

Návod na zdravou chůzi:

Základem je změnit krok a došlap. Dělej kratší kroky s měkkým došlapem naplocho nebo nejprve na špičku, nikoliv dlouhé kroky s tvrdým dopadem na patu.

Zuj ponožky a použij bosé nožky.

Žižkův stůl

     U obce Bílý Kůň se nachází malý kulatý pahorek obtočený příkopem porostlý buky a lipami. Z historických pramenů vyplývá, že tudy Žižka nikdy netáhl. Pravděpodobně se jedná o uměle vytvořený pahorek, který mohl sloužit k rituálním obřadům či k astrologickým účelům.

Žižkův stůl

Pověst praví:

„Když se Žižka Moravou vrátil do Čech a přes Litomyšl za Vysoké Mýto přitáhl, poručil, aby zarazili. Nastávalo poledne, čas odpočinku a oběda. Sám byl také unaven. Tu "bratří", chtějíce milému vůdci nějakou libost učiniti, upravili mu místečko, kde by mohl pohodlně odpočinout a pojísti.

     Každý vojín nabral do své helmice hlíny, jednou i několikrát, a vysypal ji na tom vybraném místě. Sta a sta helmic hlíny se tu nakupilo, a nežli chvíle minula, vypínal se tu pahoreček na vrchu rovný. Sem pak Žižku zavedli a tu poobědval. Po obědech táhlo vojsko dále. Chlumek však z hlíny nasypaný nerozmetali; ten zůstal a zachoval se tu až po dnešní den a po dnešní den říkají mu všude po okolí "Žižkův stůl".

Pod Klapalkou – jak geologie ovlivňuje život

     V Luži se v roce 1863 narodil František Klapálek – první předseda České společnosti entomologické. Hmyzí svět zkoumal i na této stráni. Je však otázkou, jestli se lokalita skutečně jmenuje po něm.

     Ať tak či tak, Klapalka je jednou z mnoha ukázek spojení živé a neživé přírody. Rozpadavé a na vápník bohaté opuky vytvářejí živnou půdu pro vzácné druhy rostlin. A ty, spolu se starými ovocnými stromy, poskytují útočiště vzácným broukům. Jedním z nich je i páchník hnědý.

     Zajímavostí jistě je, že František Klapálek prvně přeložil a na své náklady vydal spis Charlese Darwina „O vzniku druhů přirozeným výběrem“.

Pachník

Páchník hnědý

Hořeček

Hořeček brvitý

Židovský hřbitov s beraními rohy

     Místní hřbitov pochází ze 17. století, ale přesné datum založení není známo. Historie tohoto místa je poměrně ponurá. Do roku 1765 zde bývalo popraviště. Následně byl prostor prodán židovské obci a ta zde zřídila hřbitov. Ten fungoval dlouhá staletí až do 2. světové války, kdy bylo místo využito jako nacistická střelnice. Po válce hřbitov dlouhá desetiletí chátral až do 90. let, kdy došlo k úpravě prostoru do současné podoby.

     Za zdmi se ukrývá přes 600 náhrobků různého typu s nápisy v hebrejštině, češtině i němčině. Ty nejstarší pocházejí z roku 1715 a 1717 a musely sem tedy být přesunuty z jiných míst.

     Místním unikátem jsou barokní a klasicistní náhrobky včetně východočeské varianty asymetrických stél, tzv. beraních rohů.

židovský

     Pokud jste sem zavítali na jaře, jistě vás zaujmou stovky barevných květů ve stínu náhrobků a dosud neolistěných stromů. Jedná se o tzv. jarní aspekt – pestrou směs rostlin, která musí stihnout vykvést dříve, než se stromy olistí. Zkuste najít jaterník, plicník, sasanku, orsej či křivatec.

13

2

Pohlédněte na Luži. Město postavené na skutečných historických základech.

Košumberk – hrad z 2. poloviny 13. století

Hamzova léčebna a arboretum – původní dětská léčebna založená roku 1901

Chlumek – barokní poutní chrám Panny Marie z let 1690–1695

Sopečné vrcholy třetihorního stáří

4

Košumberský pivovar

     Pivovar Košumberk byl založen v 16. století jako součást podhradí za panování Diviše Slavaty. Pivovar byl součástí rozsáhlého košumberského velkostatku. Byl udržován jezuity i pozdějšími vlastníky a nájemci. Posledních úprav se dočkal ještě v průběhu první poloviny 20. století. Několik staletí trvající, nepřetržitá činnost pivovaru byla násilně ukončena znárodněním v roce 1949. Následná desetiletí již jen chátral. V jeho prostorách byla pouze provozována restaurace Pod Linduší. Začátkem 90. let byl pivovar navrácen v restituci potomkům posledních majitelů, rodině Kašparových. Jeho celková rekonstrukce začala až v roce 1999, kdy jej zakoupili současní majitelé a citlivě pivovar opravili.

5

 

Zjednodušená verze stránek

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Komunální služby

Září 2022
Po Út St Čt So Ne
29 30
31 1 2
3 4
5 6 7
8
9
10 11
12 13
14 15 16
17 18
19 20 21
22
23
24 25
26 27
28 29 30
1 2

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

25.9.2022 00:19

Aktuální teplota:

11,7 °C

Vlhkost:

81 %

Rosný bod:

8,5 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore