cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Historická ohlédnutí

Letošní zpravodaj připomene v cyklu dvanácti historických ohlédnutí události v Luži v letech, jež spojuje šestka na konci, tedy 1946, 1956, 1966, 1976, 1986 a 1996. Každý rok bude otištěn na pokračování vždy ve dvou po sobě jdoucích číslech zpravodaje.

Zdroj: SOkA Chrudim, Archiv města Luže, č. př. 68/99, Kronika města Luže 1836-1962, připravil Libor Aksler

Rok 1946, první část

Obecním zaměstnancům MNV (místního národního výboru), Rezkovi a Mencovi byl přiznán příspěvek po 1.500 Kč na obuv a ošacení. Jan Rezek pracoval jako vodák a ponocný. V lednu trvalo omezení školní docházky na 2 dny v týdnu. Důvodem byl nedostatek paliva. Rodiče žáků navštěvujících školy ve Vysokém Mýtě dokonce posílali do škol pytle se dřívím. Holiči měli v neděli a v pondělí officíny zavřeny.

Na začátku února řeka po náhlé oblevě vystoupila z břehů na silnici a proudila ulicí od hostince „Chicago“ (u Hyksů) ke spodnímu mostu. Novináři psali, že Labe od roku 1897 nebylo tak rozvodněno. Do toho se přidala větrná smršť, která řádila večer 11. 2. a zcela zpřetrhala elektrické vedení.

Od p. Štěrby, betonáře ze Rvasic, zakoupeno pro rozšíření vodovodu do Hesova chudobince 50 m potrubí za 1.045 Kč. Pro zdejší chudé byly zbudovány dřevníky, na něž se využily klády a dřevo ze zábran (barikád) stavěných na příkaz Němců na jaře 1945. Postavilo se také nové oplocení a vrata. Během roku byl do chudobince zaveden elektrický proud. Spolku „Ochraně matek a dětí“ byly poskytnuty 2m3 dřeva na otop do ordinační místnosti.

Němcům a kolaborantům je zakázán vstup do biografu a jiných zábavných místností. Okresní národní výbor ve Vysokém Mýtě žádal MNV o prozkoumání a zjištění trestních činů proti národní cti. Svaz národní revoluce rovněž požadoval od MNV přísná opatření proti místním kolaborantům, proti kterým nebyly dosud učiněny žádné zákroky. U Pešků v Radimi zavraždil tam sloužící Němec děvečku, rovněž Němku a sám se pak oběsil.

Kancelář prezidenta Republiky zaslala poděkování za obnovené čestné měšťanství panu prezidentovi Dr. Ed. Benešovi ve zdejším městě. V březnu byl o panu prezidentovi promítán film (Vlast vítá prez. Dr. Beneše) a musel být promítán třikrát před vyprodaným a zcela nadšeným sálem Sokolovny. Ve stejném měsíci byl konán po dlouhé době zase první jarmark. Sešlo se přes 20 stánků s různým zbožím textilním, železným a galanterním.

Rozhlasové zařízení, které zabrali Rusové jako válečnou kořist, bylo naplánováno obnovit a upravit za 60 tis. Kč, které měly být uhrazeny z městské hotovosti. Fa Philips ale sdělila, že cena za rozhlas stoupla na 101.590,- Kčs a tak bylo nutné vzít si na doplacení částky výpůjčku v Občanské záložně v Luži. Vypsána byla také dobrovolná sbírka, do níž přispěly např. Mlékařské družstvo Radim 15.000,- Kč, p. obvodní lékař MUDr. Fr. Novotný 3.000,- Kč a mnoho dalších občanů a spolků po menších částkách. Nákladní auto mlékárny také pro aparát a ampliony do Prahy zajelo. Po zprovoznění rozhlasu se stanovily poplatky od 15 do 20 Kč za vysílání zpráv (oběžníků, svolávání schůzí apod.). Hlášení probíhala ve všední dny (pondělí až sobota) vždy od 12 do 12:15 a v neděli od 10 do 10:30 hod. Začalo se jednat o jednotnou znělku rozhlasu. Celkem se pořídilo 11 tlampačů (na náměstí, v Jeronýmově ulici, 2x v ulici Komenského, na budově hostince „U Zlaté Hvězdy“, na budově mlékárny, na budově obchodníka Hruši u mostu, na budově filiálky hospodářského družstva, na domě poštmistra Čecha u Chlumku, na dílně p. Mlejnka u křižovatky Luže - Radim a na budově Feriálek).

Slavnost 28. výročí založení Rudé armády se uskutečnila pod vedením místní osvětové komise na hřbitově u hrobů pohřbených zde Rusů dne 24. února. U této příležitosti byly ostatky ruských vojínů přeloženy do společného hrobu. Během roku byla zadána úprava památníku rudoarmějců, sochařské firmě, ačkoliv se nejprve zamýšlelo oslovit některou fy betonářskou. Po předložení návrhů a nákresů přišel Fr. Janiš, partyzán skupiny gen. Svobody s návrhem, že třem padlým Rusům zbuduje skupina pomník sama, prostý z tvrdé žuly, jako tvrdý byl jejich život. Místo nákladného pomníku, měl-li by mít uměleckou hodnotu, doporučoval založit fond, z jehož výtěžku by se podporovali pozůstalí po padlých, ať už by třeba studovali, nebo byli jinak potřební. Náhled ten byl přijat téměř většinou a zvolený výbor dostal záležitost na starost.

Také byl předložen návrh na zhotovení pomníku padlých ve druhé vražedné válce z hrubě tesané žuly. Náklad cca 10 tis. Kč měl být uhrazen sbírkou v místě a okolí. Jako nejvhodnější místo bylo vybráno prostranství před obecnou a měšťanskou školou.

1. května se odehrávaly velká shromáždění občanů. Komunisté se sešli na náměstí, národní socialisté a sociální demokraté zase Na zákostelí. Městem prošly průvody s místní hudbou Kozderkovou a přespolní Jenišovickou.

9. května se uskutečnila mohutná oslava prvního výročí konce války. Průvod místních spolků, uniformovaných členů místního svazu brannosti s automatickými puškami, hasičských sborů z Luže a okolí, Sokola, krojovaného svazu mládeže, mládeže místních škol v národních krojích i hojného občanstva odebral se do Bělé. Na zdejším hřbitově byl odhalen pomník 11 padlým z května 1945. Vystřídalo se sedm řečníků. Zpěvácký spolek Diviš zpíval případné sbory a ozbrojená skupina vypálila tři čestné salvy. Po skončení slavnosti se ale stalo velké neštěstí. Všetečností 14 letého chlapce z Dobrkova vybuchl mu v rukou granát a smrtelně jej zranil. K události došlo při návratu z průvodu, ve stráni nad Bělou. Dva jeho kamarádi utrpěli těžké a lehčí zranění. Válečná munice, které se na konci války vojáci obou stran zbavovali nejrůznějším způsobem, přinášela v rukou neopatrných či nevědomých jedinců mnohá neštěstí. Dlouhou dobu trval zákaz koupání v řekách, kde byly nálezy nevybuchlé munice velmi časté. Velké množství zbraní a výbušnin likvidovala čs. armáda v lesích u Třebechovic a exploze byly slyšitelné až u nás.

Dosavadní předseda MNV Edvard Kozlík nemohl svůj úřad pro vážnou chorobu již delší dobu vykonávat. Při své poslední schůzi, kterou řídil 28. června, pronesl projev, ve kterém konstatoval zakončení období činnosti MNV, který byl sestaven na základě početně stejného zastoupení všech politických stran. Dále také uvedl: „Úkoly, které nám zbyly po bývalém městském zastupitelstvu a to: regulace řeky Olšinky, výstavba silničních spojek, vodovod, kanalizace a dlažba silnice k Dolům, nemohly být uskutečněny jednak pro nedostatek finančních prostředků, jednak pro nedostatek pracovních sil. Pokud týče se silnice k Dolům, provádělo se již jednání a připravuje se výkup domků, které jsou rozšíření v cestě. Těžko řešitelná byla otázka bytová. Ačkoliv se z Luže do pohraničí vystěhovalo skoro 300 osob, přece je stále nedostatek bytů. Jednáno bylo o získání vhodného místa pro poštu, ředitelství pošt z Pardubic má zájem o čp. 49.“. V závěru své řeči poděkoval svým kolegům v zastupitelstvu, vyzdvihl dobrou spolupráci mezi stranami a připomněl, že od pondělí 1. července převezme správu záležitostí obecních nový národní výbor zvolený podle výsledků voleb do ÚNS. Volby zde skončily s tímto výsledkem: 1. strana komunistická, 2. národní socialisté, 3. strana lidová a 4. sociální demokracie. Na schůzi následující byl zvolen nový starosta, kterým se stal František Solil. Zastupitelstvo mělo 24 členů a zřídilo osmi až osmnáctičlenné komise: finanční, lesní, zemědělskou, zdravotní, bytovou, osvětovou, sociální a pro zvelebení města.

Na konci června uspořádal ochotnický spolek „Jaroslav“ zdařilý letní karneval. Průvod rozmarných i náladových masek koňmo i pěšky v počtu více než 100 prošel od Sokolovny, Zákostelím a cestou „pod ptákem“ na hřiště SK Luže, kde se pořádala Benátská noc. Různobarevné osvětlení elektrických žárovek doplňovalo hojné množství vystřelovaných raket. Při vlažné noci prošla zábava v nerušené náladě přes kuropění do ranních sedmi hodin.

6. července bylo město vzrušeno zprávou o těžké autohavárii na silnici z Vraclavi směrem ke Stradouni. V serpentinách tam neopatrný šofér Bauer převrhl vůz a vážně zranil své spolujezdce z Luže krejčího Fr. Baťu a autosprávce Nováka.

Obec převzala od spolku Národní školky mateřské budovu se zahradou a začala ji provozovat ve své režii. Správcem stanoven J. Ratzenbek, sklenář. Domovníku A. Michalcovi bylo placeno 150 Kč měsíčně, byt, palivo a světlo. Školka byla o jedno oddělení rozšířena. Dvě učitelky zde opatřují děti od 3 do 6 let.

Leden 1946

Zjednodušená verze stránek

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Komunální služby

Květen2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
12
13 14
15 16
17 18 19
20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

12.5.2021 20:52

Aktuální teplota:

15,5 °C

Vlhkost:

84,2 %

Rosný bod:

12,8 °C

Živé firmy

živé listy

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem